Satış Sözleşmesi
1. Madde: Taraflar

İşbu sözleşme bir tarafta Balcony Flower Ebru Yiğit Oba, Çalış sitesi, Eczacılar Cd. D:A Blok, 07460 Alanya/Antalya adresinde ikamet eden Balcony Flower (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………. adresinde ikamet eden ………………………………………. (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur. Tarafların geçerli adres, telefon, e-posta adresleri aşağıdadır.

Tarih: …./ …../ ……….
Alıcı :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

Satıcı : Balcony Flower Ebru Yiğit
Adres : Oba, Çalış sitesi, Eczacılar Cd. D:A Blok, 07460 Alanya/Antalya
E-Posta : balconydesign@hotmail.com

2. Madde: Konu
Sözleşmenin konusunu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait www.herdekora.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.

3. Madde: Sözleşme konusu ürün
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Vergiler dahil satış bedeli (adet X birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün

Miktar

Birim Fiyat TL

KDV Dahil Tutar TL

Kargo bedeli: ………………………………..…… TL KDV dahil

Ödenecek Toplam Tutar : ……………..TL KDV dahil
Ödeme Şekli : ………………………………………………………………………………………………..

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir.

Kredi kartı ile taksitli ödeme yaptığınızda, Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır.

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen sipariş mücbir sebepler dışında en geç 10 gün içinde kargoya teslim edilir. Sipariş edilen ürünün ebat ve ağırlığına bağlı olarak farklılık göstermektedir. KKTC ve yurtdışına hizmetimiz yoktur. Yurt dışından gelecek siparişler kabul edilmeyecektir.

4. Madde: Genel Hükümler
4.1- ALICI, SATICI’ nın internet sitesinde sözleşme konusu ürünün özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini onaylamış olur.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği şekilde ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.
4.6- SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olan ürün(ler) i en geç 3 gün içinde SATICI’ ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.
Ödemenin kredi kartı vb. ile ve harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
SATICI, yetkisiz kredi kartı kullanımından doğan zararları için her türlü yasal işlemi başlatma hakkını saklı tutar.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onay ve teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

4.9- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde havale ve/veya eft ile ödediği tutar 10 gün içinde ödemeyi yaptığı bankasına ödenir.

ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.10- Alışveriş tarihi itibariyle devlet tarafından ilave edilecek tüm ek mali yükümlülükler tarafınıza yansıtılacaktır.

5. Madde: Cayma Hakkı
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının ALICI tarafından kullanılması için, öngörülen süre içinde SATICI’ ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ürün ile birlikte ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir.
SATICI, ALICININ, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ ya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.
Kanunen cayma hakkı tüketiciye tanınmış bir hak olduğundan, tüzel kişiler/şirketler, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre tüketici vasfında olmayacağından bu haktan yararlanamazlar. Bu şirketlerde ürünlerin iadesi ancak iade faturasının kesilerek teslimi ile mümkün olmaktadır. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ ya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde ( Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler) hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması durumunda,
ALICI’ ya teslim edilen ürün,
1. Ürünün orijinal faturası ( muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi amacı ile ) ve tüzel kişi/kurum ‘un düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
2. 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir.

Ürün SATICI’ ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarının kontrolü için) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte SATICI’ ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ ya geri gönderilecektir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan SATICI sorumlu tutulamaz. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından anlaşmalı kargo firması olan Anlaşmalı Kargo firması aracılığıyla gönderilmesi halinde kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
ALICI’NIN ürün/ürünleri başka bir kargo firması aracılığıyla göndermesi durumunda kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır..

6. Madde: Cayma Hakkı kullanılamayacak ürünler
1. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlerde ( tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan ürünler, hijyen özelliği bulunan ürünler, yılbaşılık, özel günlere ait ürünler) cayma hakkı kullanılamaz.
2. Müşterinin özel talepleri uyarınca üretilen ve/veya özel üretilen ( TANZİM ) ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.
3. İndirime tabi olmuş Promosyon ürünler ile yukarıda belirtilen ürünlerde iade ve değişim uygulanmamaktadır.

7. Madde: Mücbir haller
Sözleşmenin karşılıklı onaylandığı tarihte gerçekleşmemiş ve ön görülemeyen, kontrol dışı gelişen olayların ortaya çıkması durumu ile mücbir sebep ( tabi afet, savaş, terör, grev, lokavt) oluştuğunda, olumsuz koşullarda olan taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların sorumluluklarını yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.Mücbir sebebin 10 günden fazla sürmesi durumunda taraflar tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih edebileceklerdir.

8. Temerrüde düşme
SATICI’ nın kusurundan kaynaklanan ALICI temerrüdü durumunda ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.
ALICI ‘nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ da oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

9. Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’ nın veya SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

SATICI
Balcony Flower, Ebru Yiğit, Oba, Çalış sitesi, Eczacılar Cd. D:A Blok, 07460 Alanya/Antalya
E-posta: balconydesign@hotmail.com

ALICI
Ad / Soyad:
Adres :
Telefon :
E-posta :